III FORUM PSYCHOMOTORYKI

1 października 2016 r.

zostało odwołane!

 

 

Uwaga! Z przykrością zawiadamiamy, że III Forum Psychomotoryki z dnia 1 października 2016r. zostało odwołane.

 

 

Zaproszenie

W imieniu Rady i Zarządu Fundacji Rozwoju Psychomotoryki 

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w 

III  FORUM PSYCHOMOTORYKI

które odbędzie się w dniu 1 października 2016 roku w godz. 10 - 17

 Międzynarodowej Szkole Europejskiej w Warszawie,

ul. Wiertnicza 140

 

Będzie to ogólnopolska konferencja

oparta na materiałach i merytorycznej myśli

 

dr Zofii Kułakowskiej

 

Zapraszamy:

 

osoby  zainteresowane  problematyką  rozpoznawania zaburzeń rozwojowych u dzieci   

oraz wspomagania całej rodziny 

metodami opartymi na nowoczesnych osiągnięciach neurofizjologii i neuropsychologii.

 

Zapraszamy psychologów, logopedów, pedagogów, rehabilitantów,  wśród nich szczególnie terapeutów psychomotoryki wg Procus i Block  oraz inne osoby zainteresowane tą metodą.

Zależy  nam także niezwykle  na udziale  lekarzy pediatrów, neurologów dziecięcych, psychiatrów oraz lekarzy rehabilitacji

·         aby   integrować środowisko edukacyjno-terapeutyczne oraz medyczne  wokół idei pomocy dzieciom z  dysharmonią rozwojową, zagrożonych  niepełnosprawnością oraz ich rodzinom

·         aby wywołać interdyscyplinarną dyskusję nt.  problemów  dzieci z różnymi DYS-funkcjami mózgu.

·         aby zmierzać do rzeczywistej poprawy skuteczności i efektywności oferowanych form opieki terapeutycznej oraz psychologiczno  -  wychowawczej

 

Szczegółowe informacje znajdują się na zakładce Konferencje -> Program.

 

 

?copy; 2015 Fundacja Rozwoju Psychmotoryki